Chi Nhánh Cầu Giấy

Địa chỉ: 131 Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: 0243 7464 666 – 0936 496 466

Email: info@ctmpalace.vn

Website: ctmpalace.vn

Chi Nhánh Xuân Phương

Địa chỉ: 225A PHƯƠNG CANH – NAM TỪ LIÊM – HÀ NỘI

Tel: 0243 7464 666 – 0936 496 466

Email: info@ctmpalace.vn

Website: ctmpalace.vn